Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy choroba zawodowa

Kiedy jest wypadek przy pracy? Jest to takie zdarzenie które wystąpiło nagle, nastąpiła w związku z wykonywaną pracą, zostało spowodowane przyczyną z zewnątrz,lub spowodowało ciężki uraz czy śmierć pracownika.Wypadek przy pracy uważa się, gdy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało ciężki uraz lub śmierć, lub wystąpiło podczas wykonywania pracy.Choroba zawodowa to taka, która jest wywołana działaniem czynników niebezpiecznych dla zdrowia będących w zakładzie pracy.Zatrudniony, który w miejscu pracy został narażony na czynniki szkodliwe, nie zawsze może okazać się, iż dotknie go choroba zawodowa z istniejącymi w fabryce czynnikami szkodliwymi.Jednakże przytrafiają się zdarzenia kiedy pracownik podupada na zdrowiu w związku z wykonywanym zawodem, spowodowanym czynnikami niebezpiecznymi, wtedy taki stan może zostać uznany za chorobą zawodową.Za chorobę spowodowaną przez wykonywaną pracę uważa się taką która znajduje się w wykazie chorób zawodowych.Jeżeli u pracownika podejrzewa się chorobę zawodową, wówczas osoba kierująca firmą obowiązana jest poinformować właściwe jednostki urzędowe takie jak PIP, PIS  o zaistniałej sytuacji.U pracownika, u którego wykaże się chorobę zawodową dostaje rentę z ZUS-u.U pracownika, który uległ ciężkiemu wypadkowi, i jest on uznany za trwały uszczerbek na zdrowiu również może starać się o wypłatę renty.

Zostaw komentarz

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code