Kiedy jest wypadek przy pracy

Zdarzeniem ‚wypadek przy pracy‚ jest zdarzenie która wystąpiła w nagłej chwili, nastąpiło w związku z pracą, zostało spowodowane przyczyną z zewnątrz,lub spowodowało uraz lub śmierć.Za wypadek w pracy uważa się, kiedy jest to nieoczekiwane wydarzenie spowodowane przyczyną z zewnątrz, które spowodowało uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.Choroba zawodowa to taka, która jest spowodowana obecnością czynników szkodliwych dla naszego zdrowia będących w zakładzie pracy.Pracownik, który w miejscu pracy został narażony na czynniki niebezpieczne, nie zawsze może zdarzyć się, iż dotknie go choroba zawodowa z istniejącymi w fabryce czynnikami szkodliwymi.Jednak zdarzają się zdarzenia gdy zatrudniony podupada na zdrowiu w związku z wykonywaniem zawodu, spowodowanym czynnikami szkodliwymi, wówczas taka choroba może zostać uznana za chorobę zawodową.Za chorobę spowodowaną przez wykonywaną pracę uważa się chorobę która istnieje w wykazie chorób zawodowych.Gdy u pracownika podejrzewa się chorobę w związku z wykonywanym zawodem, to pracodawca jest obowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną i właściwego okręgowego inspektora pracy  o takiej sytuacji pracownika.U pracownika, u którego wykaże się chorobę zawodową taki pracownik ma prawo do otrzymania renty.U zatrudnionego, który doznał ciężkiego wypadku w pracy , i jest on uznany za trwały uszczerbek na zdrowiu również może starać się o wypłatę renty.

Zostaw komentarz

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code